Hoe kan ik jou helpen?

Hoe kan ik jou helpen?

Als slachtoffer heb je verschillende rechten. Ik kan voor jou in kaart brengen welke rechten dit zijn en welke mogelijkheden jij als slachtoffer hebt. Als advocaat kan ik je helpen deze rechten zo goed mogelijk te verwezenlijken. Dit kan jou meer rust geven in een tijd waarin er veel op je afkomt.

Ik help jou graag verder. Met mijn kennis en ervaring heb ik al veel slachtoffers vóór jou, hierbij geholpen. Wil je weten hoe ik je kan helpen of wat ik voor je kan betekenen?
Neem dan contact op via e-mail, whatsapp of telefoon.

Ik kan je adviseren over het wel of niet doen van aangifte en over het aangiftetraject. Ik kan ook voor jou het contact onderhouden met de politie en eventuele hulpverlening.

Als aangever of getuige kan je opgeroepen worden voor verhoor bij de rechter-commissaris. Het ondervraagd worden als getuige kan voor een slachtoffer erg belastend zijn. Als advocaat kan ik jou bij zo’n getuigenverhoor bijstaan.

Voordat een zaak inhoudelijk door de rechtbank wordt behandeld, wordt tijdens (een) pro forma zitting(en) beoordeeld of een verdachte nog langer in voorarrest moet blijven. Ook wordt gekeken of er nog specifieke onderzoekswensen zijn, bijvoorbeeld het oproepen van getuigen, het benoemen van deskundigen of het horen van nieuwe getuigen. Ik kan deze pro forma zitting(en) met of namens jou bijwonen, zodat je van elke belangrijke stap in de strafprocedure op de hoogte blijft. 

Bij een ernstig misdrijf heb je recht op een slachtoffergesprek. Dit is een gesprek met de officier van justitie. Tijdens dit gesprek kan de officier van justitie vragen beantwoorden over de strafzaak. Als advocaat kan ik namens jou die vragen stellen. Na afloop kan ik de inhoud van het gesprek met je bespreken.

Ik kan een afschrift van het strafdossier opvragen en deze met jou bespreken. Ook kun je deze stukken zelf inzien bij mij op kantoor.

Als slachtoffer kan je een vordering indienen bij de rechtbank tot het vergoeden van de schade die jij hebt geleden. Dit kan zowel materiële als immateriële schade zijn. Als advocaat kan ik de schadevergoeding voor jou berekenen, schriftelijk toelichten en tijdens de zitting voor jou verdedigen. Voor nabestaanden gelden specifieke regels. Ik leg deze graag aan je uit.

Als slachtoffer of nabestaande heb je het spreekrecht. Dit betekent dat je in de rechtszaal vertelt wat de dader jou heeft aangedaan. Ik kan jou helpen met het voorbereiden van je spreekrecht.

De ervaring leert dat het vertellen van je verhaal in de rechtszaal kan meewerken in jouw herstelproces. Als jij als slachtoffer jouw verklaring niet kan of durft voor te dragen tijdens de strafzitting en als Slachtofferhulp Nederland niet in beeld is dan kan ik dit voor jou doen.

Als advocaat kan ik ook namens jou een aanvraag indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Ik kan je hier in een gesprek meer informatie over geven.

Indien je acute dreiging ervaart van een verdachte, bijvoorbeeld in het kader van stalking of huiselijk geweld, bestaat de mogelijkheid om de rechter te verzoeken tot opleggen van een straat- en of contactverbod. Ik kan dat verzoek namens jou aan de rechtbank doen.

Bij de behandeling van een strafzaak zijn vele partijen betrokken. Ik kan de schakel zijn tussen jou als slachtoffer en al deze instanties. Te denken valt aan de politie, het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, de hulpverlening, artsen, Slachtofferhulp Nederland, kerkelijke en religieuze instanties en eventueel de pers.

If you are a victim of human trafficking from outside of the Netherlands, I could help you with all the migration aspects of your case as well.


Geen enkel slachtoffer hoeft slachtoffer te blijven